"Jeżeli mam jakieś pieniądze to inwestuje je w nowe przedsięwzięcia, nie pozwalam im siedzieć w miejscu."

– Richard Branson

Dotacje UE

W naszej ofercie znajdą Państwo usługę  profesjonalnego oraz skutecznego doradztwa w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz zarządzania projektami, które takie środki pozyskały. Przygotowujemy dokumentację aplikacyjną, zajmujemy się rozliczaniem projektów oraz zadaniami związanymi ze sprawozdawczością z realizacji projektów.

Więcej

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z szeroka ofertą usług, jaką możemy Państwu zaproponować.

Więcej

Rozliczanie projektów

Usługa rozliczania projektów skierowana jest przede wszystkim  do przedsiębiorców,  którzy zdążyli podpisać już umowę o dofinansowanie, a realizacja projektu inwestycyjnego jeszcze się nie rozpoczęła lub jest w toku. Rozliczanie projektów wymaga znajomości procedur i przepisów dotyczących konkretnych  programów operacyjnych.

Nasze usługi polegają przede wszystkim na:

  • monitorowanie wytycznych, rozporządzeń skupiających się wokół procesu realizacji i rozliczenia projektów z przyznaną dotacją,
  • przygotowywanie niezbędnych wyjaśnień do instytucji pośredniczącej w terminach przez nią wskazanych,
Więcej